De praktijkondersteuner

De functie praktijkondersteuner huisartsen (POH-GGZ) is een relatief nieuwe functie, die vanaf 2009 in ontwikkeling is. Deze nieuwe functie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse ontwikkelingen in de gezondheidszorg: de toename van de vraag naar GGZ diensten in de eerste lijn, maatregelingen ter versterking van de eerstelijn, overheveling van de curatieve GGZ van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet en het plaatsen van eerstelijns psychologische zorg in de basisverzekering. Het basisbegrip van deze functie is Psychosociale hulpverlening, waarbij de mens gezien wordt als een geheel van psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren. Bij de begeleiding van de cliënt door de POH-GGZ wordt gekeken naar al deze aspecten en de onderlinge wisselwerking. Zijn er bijvoorbeeld (pijnlijke) gebeurtenissen uit het verleden die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de huidige situatie?

De psychosociale begeleiding omvat het aanwakkeren en ontwikkelen van de kwaliteiten van de cliënt om zijn algehele functioneren te versterken. Het gaat hierbij om het gevoel van eigenwaarde, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het vergroten van zijn bewustzijn en inzicht in zijn eigen omstandigheden. Om dit te realiseren is een goede communicatie en verstandhouding met de patiënt noodzakelijk.

Op de hoogte blijven?

Wilt u geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen en toekomstige cursussen en congressen op het gebied van psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk, gezondheidscentra, paramedici en bijv. voor sociale teams? Geef u dan op voor onze nieuwsbrief en vul hieronder uw gegevens in.