Links


De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft een beleidsregel opgesteld waarbinnen de functie is beschreven als onderdeel van huisartsenzorg. U kunt een PDF van deze beleidsregel downloaden op de website van het Landelijke Netwerk POH-GGZ: Functieprofiel Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH)-GGZ


Boek Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk van Corrie Baas